دفتر خــــــدمـــــات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت - خـــــــاورشــــهر

آدرس:پاکدشت - بزرگراه امام رضا(ع)-میدان مادر-پاساژپارسیان ط دوم واحد 14------------- باجه خاورشهر - بزرگراه امام رضا(ع)- خاورشهر- فاز یک - جنب مسجد نبی اکرم(ص) پ 40

دفتر خــــــدمـــــات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت - خـــــــاورشــــهر

آدرس:پاکدشت - بزرگراه امام رضا(ع)-میدان مادر-پاساژپارسیان ط دوم واحد 14------------- باجه خاورشهر - بزرگراه امام رضا(ع)- خاورشهر- فاز یک - جنب مسجد نبی اکرم(ص) پ 40

حوزه استحفاظی دفتر پیشخوان ساتا مرکزپاکدشت،خاورشهر،پاکدشت،مامازند،قیام دشت ،صنایع مستقر در پارچین و شریف آباد،قیام دشت، شهرکهاو روستاهای مجاورمی باشد.

تلفن: 36016405-36016404-36016403

فکس: 36016405

موبایل: 09356382608

ایمیل:amirshamsaie@gmail.com

ساعت کار:شنبه تا چهارشنبه 14:30-8 

پنجشنبه:12_8